10 Tijdvakken

Tijd van burgers en stoommachines

Industrialisatie

-De industriële revolutie en het ontstaan van een industriële samenleving in de westerse wereld. -Discussies over de 'sociale kwestie'. Het modern imperialisme dat verband hield met de industrialisatie. -De opkomst van emancipatiebewegingen. -Verdergaande democratisering; steeds meer mannen en vrouwen nemen deel aan de politiek. -De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.


Het Onverdeelde Gebied van Moresnet was een vrijplaats voor avonturiers, idealisten en smokkelaars. Op 10 januari 1919 hield het op te bestaan. 

Vlak voor zijn overlijden in 1935 gaf de ‘weldoener’van Schiedam zijn neef en zakelijk opvolger Alewijn de Groot opdracht om zijn gehele persoonlijke archief te vernietigen.

Een eerder vergeten oorlog maar nu dankzij Poetin weer actueel. 

Beste liefhebbers van cultuur en geschiedenis, in het bijzonder van de negentiende eeuw: ga onmiddellijk naar de boekhandel en schaf dit heerlijke werk aan!

Walburg Pers is een interessante uitgever voor geschiedenisliefhebbers.

De biografie over Koningin Victoria, geschreven door historicus Julia Baird, leest als een roman.

Biograaf Philip Dröge heeft een spannend en inspirerend boek geschreven over een fascinerende man: Christiaan Snouck Hurgronje (1857 – 1936).

De klassieke verleiding van Alma-Tadema. Haast u naar Leeuwarden!

Mensen zorgen er al ruim 180 jaar voor dat de aarde langzaam opwarmt, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Een zeldzaam dubbeltje van ruim een eeuw oud is voor 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) verkocht op een Amerikaanse veiling.

 De herdenking van 200 jaar Koninkrijk kan historisch belangrijk en ook leerzaam zijn. Mits er ook aandacht wordt besteed aan de manier waarop Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw een natie werd.

Tekenaar Karel Kindermans maakte voor de Atlas van Stolk twintig schoolplaten rondom het thema "tweehonderd jaar koninkrijk".  Met lesopdrachten voor de bovenbouw havo/vwo.

In 1812 trekt Napoleon op naar Moskou, een veldtocht die een helletocht zou worden. Jean François Dumonceau is officier in la Grande Armée. Willem Oosterbeek vertaalde Dumonceaus memoires 

Schoolplaten 2.0

23 maart 2015

Karel Kindermans maakt in samenwerking met de Atlas van Stolk Nieuwe Schoolplaten. Wat is er dan zo nieuw aan?

 Kleine Rachel is een legende onder de Boeren in Zuid-Afrika. Het is een ontroerend verhaal over een heel dapper meisje.

Willem Fredrik, de zoon van de in 1795 gevluchte stadhouder Willem V, keerde in 1813 terug. Met de intentie om koning te worden. Maar hij was niet de enige kandidaat...

Filmmakers werken aan een documentaire over de ruim 700 Zeeuwen die tussen 1858-1862 naar Brazilië emigreerden. Braziliaanse Koorts gaat de film heten. 

Lincoln

26 februari 2013

Veel 'talking heads" in deze Spielberg over het leven van Lincoln. Maar het talent van drievoudig Oscarwinnaar Daniel Day-Lewis maakt alles goed. 

Nascholingsconferentie in Rotterdam over het nieuwe eindexamenonderwerp.

De houtskooltekeningen vertellen op een unieke manier het prangende verhaal uit Joseph Conrads beroemde roman.

Een audioboek over de strijd die de schilder in zijn kunst en met zijn omgeving leverde. Een nieuw hoofdstuk in de overweldigende aandacht voor Vincent Van Gogh.Een audioboek over de strijd die de schilder met zijn kunst leverde. Een nieuw hoofdstuk in de overweldigende aandacht voor Van Gogh.Een audioboek over de strijd die de schilder met zijn kunst leverde. Een nieuw hoofdstuk in de overweldigende aandacht voor Van Gogh.

De Amsterdamse School

7 september 2011

Een fraai geïllustreerd overzicht van een architectuurstijl met een boeiende geschiedenis: de Amsterdamse School. 

Reizen op Java

30 augustus 2011

Bij het Tropenmuseum kan de bezoeker aan de hand van digitale kaarten de reizen op Java van architect Berlage en van fotografe Louise Treub van begin 20e eeuw meebeleven.

In Wetten van de bouwkunst beschrijft Petra Brouwer de kennisrevolutie in de negentiende-eeuwse architecuur op basis van architectuurboeken. 

In het boek Altijd aan het reizen is het bijzondere levensverhaal te vinden van Eelco Ekker, een mormoons emigrant naar Noord-Amerika, gebaseerd op een uniek brievenarchief uit 1877 – 1913.

Een korte biografie.

Vanaf 1900 kwamen schoolplaten in gebruik als leermiddel in het onderwijs. In een prachtig vormgegeven tentoonstelling zet het Nationaal Onderwijsmuseum illustrator M.A. Koekkoek in het zonnetje, vooral bekend van de plaat In sloot en plas.

Met zijn boek Koninkrijk vol sloppen biedt Auke van der Woud een inkijkje in de negentiende-eeuwse achterbuurten, een weinig verheffend onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis.

Aan het eind van de negentiende eeuw hadden vrouwen weinig te vertellen. Aletta Jacobs brak hierdoor heen.

W.F. Büchner (1780-1855) beschrijft Gouda. Voorzien van een mooie inleiding.

De Schoolstrijd splijtte de Nederlandse samenleving aan het einde van de Negentiende Eeuw.

Eind negentiende eeuw waren er enorme misstanden in Nederland.

Onder Willem I vormden Nederland en België korte tijd één natie. Lang kon dit niet goed gaan, want de Belgen hadden hun twijfels.

Berlage Totaal!

28 november 2010

Het Gemeentemuseum in Den Haag zet de bekende architect en ontwerper H.P. Berlage in de schijnwerpers.

Het panorama Mesdag is een 19e-eeuws fenomeen dat overleefde. Maar hoe?

De veiling van een schedel die mogelijk toebehoort aan het legendarische Apache opperhoofd Geronimo gaat niet door.

Een welgevormde vrouw in goudkleurige bikini prijkte in 2007 op een enorm billboard in de Utrechtse binnenstad. 

Vooruitgang?

19 november 2009

Met de trekschuit naar de tandarts!  

Eeuwenlang verbleef ze in de coulissen van het schouwtoneel der wereldgeschiedenis: de njai, de concubine van de Europese man in Indië.

Leopold II (1835-1909) stierf 100 jaar geleden. Dat leidt tot literatuur over de Belgische vorst.

Canneman en Gogel hebben een belangrijke rol gespeeld in in de jaren die volgden op de Bataafse Omwenteling van 1795.

'Vlaanderen en Nederland, historisch gezien horen we bij elkaar', meent Geert Wilders. Maar de geschiedenis leert anders, schrijft Hugo Luijten in een brief aan Wilders.

Wat gebeurt er als John McCain  vóór 15 december 2008 overlijdt?

Uitgeverij Nieuw Amsterdam presenteert in het kader van het Darwinjaar (2009) de vuistdikke biografie van het bekroonde auteursduo Adrian Desmond en James Moore.

Romantiek

8 september 2008

Wie rijdt daar zo laat door nacht en wind?

Cold Mountain

16 januari 2007

De film begint met enkele bedrieglijk vreedzame beelden: een konijntje huppelt de loopgraven in, het konijntje is uit zijn hol gevlucht omdat de Noordelijken een reusachtige hoeveelheid buskruit onder de grond hebben gestouwd.

Pieter Costerus uit Utrecht en Pieter Jacobi uit Rotterdam zagen het als hun heilige plicht te strijden voor het Vaderland in de Tiendaagse Veldtocht (1831).

Tijdens de opening van de tijdelijke tentoonstelling 'De Bron' wordt het archief van de Stichting Indisch Thee- en Familiearchief van der Hucht c.s. overgedragen aan het Nationaal Archief.

Stad in de brand

10 november 2005

De aanleiding voor volksrellen zit in grote én kleine dingen. In 1886 was een verbod op het spelletje palingtrekken genoeg om achtergestelde Amsterdammers tot opstand aan te zetten.

Welke opera was in augustus 1830 de aanleiding voor de Belgische revolutie? Weet u het antwoord? Kom naar de lezing van Rolf Falter in het Noordbrabants musem en win een boek!

Grondrechten

24 oktober 2005

De grondrechten uit de Nederlandse grondwet (23 artikelen)

Regering

24 oktober 2005

Een selectie van artikelen m.b.t. de regering uit de Nederlandse grondwet

Voor een beter leven?

8 september 2005

Het sociaal protest van de Twentse textielarbeiders in de periode 1860-1880 is onvoldoende  belicht: Hoe werd op het sociaal protest van de Twentse textielarbeider gereageerd?

Zulu oorlog

3 september 2005

Koloniale conflicten ontstaan vaak uit een combinatie van hebzucht, nonchalance, onderschatting en racisme.

De officiele stofomschrijving van het eindexamenonderwerp geschiedenis voor havo en vwo (mei 2004 en mei 2005): Met de Loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850

De Industriële Revolutie, was een snelle, radicale omwenteling naar een industriële samenleving waarin de techniek een belangrijke rol speelde (Engels, Toynbee). Of misschien toch een geleidelijke ontwikkeling vanaf de 16e eeuw, niet puur economisch/technisch, maar breed maatschappelijk, meer continuïteit en minder discontinuïteit? Hij begon in Engeland, Europese landen volgden en hij duurde tot ver in de 20ste eeuw.

Leopold von Ranke

1 januari 2005

Von Ranke is binnen de historiografische traditie met name bekend geworden als de grondlegger van de kritische (objectieve) geschiedschrijving en als de meester van de bronnenkritiek.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis was Nederlands eerste socialistische Kamerlid, van 1888 tot 1891. Hij was tot 1871 Luthers predikant, maar vertoonde ook toen al sociaal-politieke activiteiten.

Abraham Kuyper

1 januari 2004

Abraham Kuyper (1837-1920) was de oprichter van Nederlands eerste echte politieke partij, de Antirevolutionaire Partij (ARP), een van de voorlopers van het CDA.

Dandy tot op het bot

18 december 2003

Het ligt voor de hand Couperus als dandy te bestempelen: hij droeg zeer verfijnde kleren, praatte in het openbaar met een geforceerde falcetstem en kwam gemaniëreerd over.

Vanaf februari 1895 woedde er een felle burgeroorlog in Cuba. De opstand was gericht tegen de Spaanse overheersing. Aanleiding voor deze oorlog was het wanbeleid van Spanje...

Marx voor de 21ste eeuw

16 februari 2001

Hoewel de geschriften van Marx wereldberoemd zijn, kun je ze in vele boekhandels nauwelijks vinden en zijn recente edities uitzonderlijk , behalve van “Het Communistisch Manifest”.

1848

16 maart 2000

Toen in januari 1848 in Palermo een revolutie uitbrak zullen er weinig mensen zijn geweest die vermoedden wat voor een uitwerking deze revolutie zou hebben.