10 Tijdvakken

Tijd van steden en staten

Hoge en late middeleeuwen

-De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving. -De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. -Het conflict in de christelijke wereld over de vraag de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben. -De uitbreiding van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten. -Het begin van staatsvorming en centralisatie.


De Ommegang

31 juli 2018

Jan Van Aken is voor de duivel nog niet bang.

Hanzesteden

7 februari 2017

In juni 2017 worden de Internationale Hanzedagen gehouden, met als gastheer het stadje Kampen.

 De gevonden IJsselkogge uit de 14e eeuw blijkt een bijzonder exemplaar te zijn. Scheepsarcheologen zijn wild enthousiast.

Er zijn nieuwe feiten ontdekt over de verspreiding van de pest in 1347 in Europa.

Geen statische opsomming van gebeurtenissen en personen, maar een dynamische geschiedenis met dwarsverbanden naar vandaag de dag.

Auteur Cordfunke geeft in zijn nieuwste boek een nieuwe interpretatie van de feiten rond de politieke moord op Floris V in 1296.

Het boek Metronome van Lorant Deutsch is een geslaagde uitwerking van een verbluffend eenvoudig concept.

Stijging van voedselprijzen raakt mensen direct in hun bestaanszekerheid. Dan dreigen onlusten, zo realiseerde ook het stadsbestuur van het dertiende-eeuwse Florence zich.

@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van de biografie van de Italiaanse schilder Caravaggio. Het origineel is geschreven door Andrew Graham-Dixon, een van Groot-Brittannië’s bekendste kunsthistorici.

Het nieuwste Leidschrift is geheel gewijd aan seks in de late middeleeuwen. Een paradoxaal thema, want hoe ging het Christendom ooit samen met de geslachtsdaad?

Riddersporen

31 januari 2011

Met tentoonstelling Riddersporen brengt Dordrecht haar middeleeuwse geschiedenis weer tot leven. 

Hoe lomper, hoe liever

15 januari 2011

Een Belg die het Nederlandse volk vermanend toespreekt in een opmerkelijk relativerend en vermakelijk betoog.

Zelden zo een historisch verfrissend en onderhoudend boek gelezen als Parijzenaars van Graham Robb.

De valkerij

30 mei 2010

Aan de Europese vorstenhoven gold de jacht als het hoogste en edelste vermaak.

Een toptentoonstelling die focust op de Bourgondische hertog Karel de Stoute (1433-1477) en het schitterende hof waarmee hij zijn tijdgenoten verblufte.

Jos Martens over Vlaamse retabels.

Jos Martens over De Bourgondische vorsten (1315-1530) van E.  De Maesschalck.

De Vlaamse minderbroeder Willem van Rubrouck was de eerste Westerling die naar Mongolië trok (1253). Hij schreef er een betrouwbaar verslag van in het Latijn, dat vertaald is in het Nederlands. De Italianen Marco Polo (1271-1295) en Odoric van Friuli (1317 – 1330 ) volgden hem.

Een tragische heldin en een van de weinige vrouwen uit de vaderlandse geschiedenis waarvan iedereen wel heeft gehoord... Wie was Jacoba van Beieren?

De aanleiding voor dit artikel is een bezoek aan de tentoonstelling ‘Michelangelo’ in het Teylersmuseum te Haarlem.

In 'Kasteel Nederhemert. Een eeuwenlang bestaan', staat de geschiedenis en de reconstructie van kasteel Nederhemert centraal.

Ondanks de vele ontwerpen die in de afgelopen eeuwen zijn gemaakt om de kale, ‘non- finito’ voorgevel te voorzien van een passende façade, is het er uiteindelijk nooit van gekomen.

In dit onderzoek staat het meest bekende Venetiaanse palazzo uit de 15e eeuw centraal; het Ca d’Oro. Dit palazzo is nog altijd een bijzonder opvallend gebouw aan het Canal Grande...