10 Tijdvakken

Tijd van monniken en ridders

Vroege middeleeuwen

-De verspreiding van het christendom in geheel Europa. -Het ontstaan en de verspreiding van de islam. -De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid. -Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.


Anno 2020 zijn er nog veel zaken in ons land die verwijzen naar de middeleeuwen.

De Historische Vereniging Schiedam gaat in de Maand van de Geschiedenis (oktober) in gesprek met bekroond wetenschapper en winnaar van publieksprijzen Frits van Oostrom. U kunt erbij zijn. Gratis ende voor Nix.

In het Engelse graafschap Durham hebben historici een zeldzaam handvest uit het jaar 1200 teruggevonden.

Historische Verhalen heeft een opvallende aanpak. De uitgeverij publiceert korte verhalen (fictie) die zich afspelen binnen een historisch realistische context.

Een prachtig boek met veel afwisseling tussen foto's, illustraties en tekst over zilversmeden in Bergen op Zoom.

Een aanrader voor een ieder die van mooie huizen en kastelen houdt.

Leve de Kerstman!

3 december 2012

Sint Nicolaas of de Kerstman? Die keuze is niet moeilijk.

Samurai

6 november 2012

Zwaarden, maskers, wapenrustingen, kamerschermen, prenten en een ware zentuin. Kortom: samurai!

Unieke vondst van een Vikinggraf op een eiland voor de Schotse kust.

Hoe werden de Nederlanden in de 15e eeuw een eenheid?

Rond het jaar 1000 waren delen van Nederland in ontwikkeling. Een overzicht van deze tijd leest u hier.

Onderweg naar Santiago

24 oktober 2010

Elke plaats langs het eeuwenoude pelgrimspad naar het graf van de apostel Jacobus verdient een eigen verhaal.

Het twaalfde deel in de Fidelmaserie is zojuist bij uitgeverij De Leeskamer verschenen. 

Wat te doen in de les met de zoveelste Robin Hood-verfilming?

LONDEN, 1 oktober 2009 - Een schatgraver heeft in Engeland een grote goudschat gevonden uit de tijd van de Angelsaksen. De schat dateert vermoedelijk uit de 7e eeuw. 

Het Muiderslot heeft een grootscheepse renovatie ondergaan. Koningin Beatrix heropende 28 juni 2006 het kasteel in Muiden dat Floris V in 1280 liet bouwen.

Een goed beeld van hoe het er aan toeging in een kruisleger geeft Thea Beckman in het boek De Gouden Dolk. In dit boek beschrijft zij de tocht van de jongen Jiri naar het heilige land.

De Pest

9 augustus 2005

Vanaf 1347 werd Europa geteisterd door de pest. Een dodelijke ziekte die zeer veel slachtoffers maakte. De ziekte was zo besmettelijk dat hele dorpen en steden in korte tijd uitstierven. Wat was volgens de tijdgenoten de oorzaak van deze ellende?

Kingdom of heaven

20 juli 2005

De meningen van de recensenten over “Kingdom of Heaven” waren zeer verdeeld. Mij viel de film enorm mee, omdat ik veel erger verwachtte omwille van de negatieve kritieken.

Wie iets leest over de Middeleeuwen, stuit al vlug op begrippen, die we vandaag niet meer kennen en die we ook niet meteen terugvinden in een algemeen woordenboek.

De muurschildering in de Dom van Utrecht die ik hier wil behandelen is een heel bijzondere. Ze is gemaakt in een nis in de kapel van Guy van Avesnes en stelt een kruisiging voor.

In de naam van de roos

1 februari 2004

Naar het boek van Umberto Eco. Scholastiek en moord in de middeleeuwse samenleving.

Engelse monarchen

8 januari 2004

A successful ruler was like a gardener training an apple tree: he might prune and cut back, select and encourage, but he could work only with what was already there.

Wonderen

20 oktober 2003

Gregorius van Tours heeft de wonderen van de heilige Martinus beschreven. Die bestonden voornamelijk uit genezingen van langdurig zieken, zoals verlamden, blinden en kreupelen.