DIEDERIK VAN VLEUTEN RASVERTELLER IN DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT

Met een persoonlijke verhaal voert cabaretier Diederik van Vleuten ons terug naar Nederlands-Indië.

Lees meer
Geplaatst op 6 april 2011 door Lucia Hogervorst

MOSLIMS NIET VREEMD IN NEDERLAND

Nederland heeft een heel lange geschiedenis met moslims: tot de dekolonisatie van Indonesië was Nederland het grootste moslimrijk ter wereld, schrijft dr. Markha Valenta.

Lees meer
Geplaatst op 15 januari 2007

HENDRIKUS COLIJN (1869-1944)

Aanvankelijk koos hij voor het onderwijs, uiteindelijk werd het een carrière in het leger in Nederlands-Indie. Hij viel reeds op door zijn vastbeslotenheid en doorzettingsvermogen.

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005 door Klaas Kornaat en Reinard Maarleveld

VAN NEDERLANDS-INDIë TOT INDONESIë

Het eilandenrijk Indonesië heeft zich na 350 jaar eindelijk vrijgevochten. Lange tijd was Indonesië een kolonie van Nederland. In dit overzichtsartikel wil ik de geschiedenis van Indonesië globaal ter hand nemen en ingaan op de volgende vragen. Wanneer is eigenlijk de basis gelegd voor de contacten tussen deze kolonie en Nederland en wat waren dit voor contacten? Hoe komt het dat alle contacten uiteindelijk weer verbroken werden?

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005 door Ellen Henzen