Indonesië

Artikelen die gaan over Republiek Indonesië


HET NEDERLANDS KOLONIAAL VERLEDEN IN BEELD

Op maandag 16 november aanstaande besteedt omroep Teleac in het programma Helder aandacht aan het Nederlands koloniaal verleden. 

Lees meer
Geplaatst op 4 november 2009 door Redactie

MONUMENT VOOR DE INDISCHE CONCUBINE

Eeuwenlang verbleef ze in de coulissen van het schouwtoneel der wereldgeschiedenis: de njai, de concubine van de Europese man in Indië.

Lees meer
Geplaatst op 15 oktober 2009 door Lucia Hogervorst

HET GROTE GRAAIEN

Georg Naporra heeft vier jaar als matroos bij de VOC gevaren en die periode heeft hem voor het leven getekend.

Lees meer
Geplaatst op 18 mei 2008 door Reinard Maarleveld

DE DEKOLONISATIE VAN NEDERLANDS-INDIE

Het eilandenrijk Indonesië heeft zich na 350 jaar eindelijk vrijgevochten. Lange tijd was Indonesië een kolonie van Nederland. In dit overzichtsartikel wil ik de geschiedenis van Indonesië globaal ter hand nemen en ingaan op de volgende vragen. Wanneer is eigenlijk de basis gelegd voor de contacten tussen deze kolonie en Nederland en wat waren dit voor contacten? Hoe komt het dat alle contacten uiteindelijk weer verbroken werden?

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005 door Ellen Henzen