HISTORISCHE ATLAS NL. HOE NEDERLAND ZICHZELF BIJEEN HEEFT GERAAPT.

Geplaatst op 8 maart 2020 door Redactie
Historische Atlas NL. Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.
De aanhef van het Plakkaat van Verlatinge van 1581

Een fraai en degelijk prentenboek over de wording van het moderne Nederland.

In dit boek van Martin Berendse en Paul Brood wordt uit de doeken gedaan welke gebeurtenissen belangrijk zijn geweest voor het ontstaan van het huidige Nederland. En dan ging het niet altijd om oorlog. Er werden ook meren drooggemalen om het landoppervlak te vergroten, bijvoorbeeld de Beemster aan het begin van de zeventiende eeuw en het Haarlemmermeer in de negentiende eeuw. 

De auteurs presenteren de Historische Atlas als kijkboek en schetsen de geschiedenis van Nederland aan de hand van historische kaarten, tekeningen, schilderijen en portretten Ook zijn belangrijke documenten in het boek afgebeeld, zoals de grondwet van 1814, het vredesverdrag van Utrecht (1713) en natuurlijk het Plakkaat van Verlatinge (1581). Daarmee besluiten de Staten-Generaal om de Spaanse koning Filips II niet langer als landsheer te erkennen. Het Plakkaat is belangrijk geweest als voorbeeld voor latere onafhankelijkheidsverklaringen, zoals de Amerikaanse Declaration of Independance (1776).

De teksten die de afbeeldingen ondersteunen zijn vlot geschreven. De betekenis van de gekozen illustraties wordt helder uiteengezet. Het boek is opgesplitst in vijf hoofdstukken: Steden, bisschoppen en gewesten (tot 1555), Opstand (1568-1609), Republiek (1609-1784), Van Republiek naar Koninkrijk (1784-1843) en Het moderne Nederland (vanaf 1848). Elk hoofdstuk bestaat uit vijftien korte teksten met de bijbehorende illustraties. Het boek heeft een groot formaat en er zijn prachtige kaarten en prenten in opgenomen. Zoals de kaart van de Nederlanden van Christiaan Sgroten uit 1573 en de prent van Otto Eerelman uit 1872 om het Beleg van Groningen (1672) te herdenken.

Alles bij elkaar een fraai en degelijk prentenboek over de ontstaansgeschiedenis van het moderne Nederland. 

Historische Atlas NL – Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.
Martin Berendse, Paul Brood.
Uitgeverij W Books
i.s.m. Nationaal Archief
ISBN 9789462583177
€ 29,95

 

Bericht geplaatst in: boekrecensie