DE KLASSIEKE OUDHEID IN EEN NOTENDOP

Geplaatst op 12 april 2011 door Folkert Anders
De klassieke oudheid in een notendop
Alles wat je altijd wilde weten over Oude Geschiedenis.
Herman Beliën (docent geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam) en Fik Meijer (emiritus hoogleraar Oude Geschiedenis) hebben een compact boek geschreven over de klassieke oudheid. De auteurs slagen erin om de geschiedenis van de Grieken en Romeinen in een boek van iets minder dan 150 pagina’s samen te vatten. 
  
Het werk begint met een korte beschrijving van het Middellandse-Zeegebied vanaf 1600 voor Christus tot 1000 voor Christus. Hierna komen Griekenland en met name Athene en Macedonië aan bod. Hierna volgt de oude geschiedenis van Italië en volgen hoofdstukken met namen als ‘het ontstaan van grote rijken rond de Middellandse Zee’, ‘de eeuw van revolutie’ en ‘het principaat van Augustus’.  De laatste twee hoofdstukken handelen onder meer over de Julisch-Claudische keizers, de soldatenkeizers en de ontbinding van het Romeinse rijk rond 600 na Christus.
 
Allerlei aspecten van de klassieke oudheid komen in het werk aan bod. Zo wordt er bijvoorbeeld stilgestaan bij economische, maatschappelijke, militaire en culturele ontwikkelingen. Ook worden er veel jaartallen gebruikt waardoor de ontwikkelingen in de geschiedenis eenvoudig chronologisch geplaatst kunnen worden. Achterin het boek staat een register waardoor snel belangrijke zaken en mensen kunnen worden opgezocht.

 
 
Alle belangrijke gebeurtenissen in de oudheid komen aan bod. Zo valt er onder meer te lezen over de belevenissen van de Trojaanse held Aeneas, over de Pyrrhusoverwinningen, over de strijd van de Carthagers en over de dictatuur van Caesar. Toch heeft het boek als klein nadeel dat alles wel erg beknopt wordt uitgelegd. Om meer van een bepaald onderwerp aan de weet te komen zal al snel andere literatuur moeten worden geraadpleegd.
 
Het boek de klassieke oudheid in een notendop is een goed te lezen boek voor leken op het gebied van oude geschiedenis. Het kan een eerste kennismaking zijn met de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen van waaruit verder kan worden gelezen in het aanbod van publicaties over de klassieke oudheid. 
 
De klassieke oudheid in een notendop.
Auteurs: Herman Beliën en Fik Meijer 
ISBN: 978 90 351 2767 8
Uitgeverij Bert Bakker
147 pagina’s
Prijs: 10 euro
Bericht geplaatst in: boekrecensie