JACOB VAN RUISDAEL SCHILDERT BENTHEIM

Geplaatst op 2 april 2009 door Egbert van Faassen
Jacob van Ruisdael schildert Bentheim
Bij een kleine, maar machtig interessante  tentoonstelling in het Mauritshuis, gewijd aan de gezichten op Bentheim van Jacob van Ruisdael, verscheen het boek Jacob van Ruisdael schildert Bentheim.

foto: affiche Mauritshuis
De jonge Jacob van Ruisdael, die met recht vaak de grootste landschapsschilder van de Gouden Eeuw wordt genoemd, maakte in 1650 een reis oostwaarts, waarbij hij ook Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal aandeed.
Bentheim, waar toen Nederlands werd gesproken (pas in 1853 als voertaal in de scholen afgeschaft) was bekend om zijn zandsteengroeven. Het stadje is gebouwd rond een heuvel, waarop het kasteel, een complex waarvan de oudste delen rond 1100 zijn gebouwd. Vanaf 1165 was het lange tijd bezit van de graven van Holland. In de negentiende eeuw kwam regentes Emma daar vaak, omdat haar zus Pauline gehuwd was met graaf Alexis van Bentheim. Tegenwoordig wordt het nog steeds bewoond door een graaf Zu Bentheim und Steinfurt.
Van Ruisdael heeft de schetsen die hij ter plaatse van het kasteel maakte later gebruikt voor zijn schilderijen. Er zijn zo’n vijftien doeken met dit motief bekend. Enkele zijn verloren gegaan; er zijn doeken waarop het kasteel minder prominent aanwezig is.
In de tentoonstelling hangen zes gezichten op Bentheim, waaronder het grote en heel beroemde uit Dublin (1653.) De expositie ( tot en met 31 mei) geeft alle gelegenheid om te vergelijken en zodoende te merken hoe de schilder de verschillende beeldelementen naar zijn hand zette om tot een pakkende – en steeds weer andere compositie te komen.
In het informatieve en rijk geïllustreerde boek belicht conservator Quentin Buvelot zowel de historische als de artistieke aspecten.

Catalogus bij de tentoonstelling Groeten uit Bentheim
auteur: Quentin Buvelot
Prijs € 21,95
104 pagina's
73 kleurenfoto's
22 zwart-witfoto's
ISBN 978 90 400 8597 0
foto omslag catalogus: Mauritshuis, den Haag
 
 

Bericht geplaatst in: artikel, boekrecensie