HERDENK DE FEBRUARISTAKING!

Geplaatst op 13 februari 2008 door Reinard Maarleveld

Op maandag 25 februari aanstaande wordt in Amsterdam bij het standbeeld van De Dokwerker
de februaristaking herdacht.

Op dat moment herdenken we dat op 25 februari 1941 duizenden arbeiders in Amsterdam, de Zaanstreek, Utrecht en nog vele andere plaatsen in Nederland het werk neerlegden om te protesteren tegen de jodenvervolging die toen steeds brutere vormen begon aan te nemen.

Hoewel de staking na een paar dagen door de Duitse bezetter werd neergeslagen, gaf deze uiting van solidariteit en actiebereidheid van duizenden gewone mensen, velen hoop voor de toekomst.

Zoals burgemeester Cohen bij de herdenking in 2007 zei: "De Februaristaking was een uniek gebaar van solidariteit met de Joden. En het  was, binnen nazi-Europa, een geval van "ongehoorde opstandigheid", zoals Geert Mak het betitelt. Van Randwijk verwoordt het in zijn gedicht "Dag van Amsterdam" als volgt:

Wat men uit deze bittre tijd
Aan uur en dag vergeten mag:
Nooit deze onvolprezen dag,
Toen het volk, dreiging en dood ten spijt,
Ter wille van de gerechtigheid,
Opstond voor 't volk dat onderlag.

Zeeger Ernsting
Comité Herdenking Februaristaking 1941

Bericht geplaatst in: nieuwtje