1E GCV-DAG

Geplaatst op 12 november 2006
De Generalogische Computer vereniging organiseert op zaterdag 25 november a.s. haar eerste bijeenkomst.
De Generalogische Computer vereniging organiseert op zaterdag 25 november a.s. haar eerste bijeenkomst.

Deze GCV-dag zal worden gehouden in de Openbare Bibliotheek, ingang Heemsteedse Dreef, te Heemstede. Aanvang 14.00 uur.

Er zijn een tweetal lezingen gepland. Herman de Wit zal uitgebreid ingaan op zijn project 'Van papier naar digitaal' met name op de genealogische bronnen en de bewerking daarvan.

De tweede lezing is een co-productie over het programma GCVindex, het nieuwe indexeringsprogramma van de GCV. Met dit programma is al uitgebreid ervaring opgedaan in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Daarom zal een deel van de presentatie worden verzorgd door de heer Henno Zelis, medewerker van genoemd archief. Bas Wilschut, de programmeur van het programma zal dieper ingaan op de mogelijkheden die het programma biedt.

Geinteresseerden die deze middag van de GCV wensen bij te wonen, kunnen zich opgeven bij Willem van Winterswijk , secretaris van de GCV via  secretaris@computergenealogie.org
 
www.computergenealogie.org/
Bericht geplaatst in: nieuwtje