VONDST UIT OUDHEID IN ERMELO

Geplaatst op 2 juni 2006
In Ermelo is mogelijk een archeologische vondst van betekenis is gedaan. Onderzoek geeft aanwijzingen dat er restanten van een nederzetting uit de oudheid zijn te vinden.
In Ermelo is mogelijk een archeologische vondst van betekenis is gedaan. Onderzoek op het terrein van de voormalige scoutingclub Taweb aan de Varenlaan, geeft aanwijzingen dat er restanten van een nederzetting uit de oudheid zijn te vinden. Er komt nader onderzoek. Volgens Ermelo betekent dit nog niet dat de geplande woningbouw vertraging oploopt.
Ermelo wil op het terrein van de voormalige scoutingclub Trouw aan Wet en Belofte 25 woningen bouwen. Bij zoiets moet eerst archelogisch onderzoek worden uitgevoerd. Dit is gedaan door het Archeologisch Adviesbureau RAAP uit Amsterdam. RAAP verrichtte in april proefboringen op het terrein, waar al rekening was gehouden met van archelogische vondsten. Volgens het bureau bevestigen grondboringen de verwachtingen.

Volgens de gemeente Ermelo wijst het erop dat er weer een stukje van de puzzel uit de ontstaansgeschiedenis van de gemeente is gevonden. Ermelo meldt dat de proefboringen voldoende materiaal hebben opgeleverd om aan te nemen dat er op niet al te grote diepte onder het Taweb-terrein restanten van een nederzetting zijn te vinden. De verwachting is dat die restanten in behoorlijk goede staat zijn. Meer details over de vondst en over de ouderdom ervan waren gisteren niet bekend.

RAAP heeft Ermelo nu geadivseerd nader onderzoek te doen. Het bureau raadt aan om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies in de bodem verborgen ligt, hoe oud de restanten zijn, hoe groot de vondst is en of er veel materiaal te vinden is. Dat onderzoek zou moeten gebeuren door proefsleuven te graven.

Dat gaat nu gebeuren. Ermelo wil dat RAAP het vervolgonderzoek uitvoert. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, dat de goedkeuring moet krijgen van de archeoloog van de provincie Gelderland. Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd als is vastgesteld waar op het terrein de bebouwing komt. Uit kostenoverweging is het raadzaam de bodem daar te onderzoeken waar die door de bouwwerkzaamheden toch al geroerd zou worden. Of de restanten zo bijzonder en belangrijk zijn dat ze worden opgegraven, moet het onderzoek duidelijk maken.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Ermelo betekent het nader onderzoek niet automatisch dat de bouw op het Taweb-terrein vertraging oploopt.

Bron: Archeonet

Bericht geplaatst in: nieuwtje