Kalender

-3000 v. Chr.

Bouw van de eerste pyramides in Egypte
In Europa worden steeds meer megalitische bouwwerken neergezet
Koning Menes van Egypte verenigt de twee Egyptische koninkrijken: opper en neder Egypte
In Egypte ontstaat het Hierogliëfen schrift
Het eerste schrift ontstaat in Mespotamië (circa 3200)
Eerste productie van wijn
De verandering van het klimaat in de Sahara zorgt er voor dat het gebied snel opdroogt en praktisch onleefbaar wordt
Gebruik van karren voor transport
Introductie van de ploeg in (noord)Europa

-2900 v. Chr.

Piramidentijd 3e en 4e dynastie tot 2185 (Egypte oude rijk)