VOGELS OP DE CM2

Geplaatst op 15 november 2016 door Peter Müller en Tom Loorij
Vogels op de cm2
De hop (Upupa epops). Armenië, 23 september 2014

Uniek, up-to-date en beeldschoon

Van vogels krijg je nooit genoeg, van vogels kijken ook niet, van vogelafbeeldingen evenmin. Dit boekje bundelt de kennis van Sovon (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland), de liefde voor de vogelafbeelding en de filatelie, daar waar het de vogelzegel betreft.

Een vogelwereld op de cm2, met een keur aan technieken en uitdrukkingsvormen, een reis door de tijd van het vogeltekenen. Afgebeeld zijn 266 vogelsoorten die broeden en/of doortrekken in Nederland maar daar wel vaker worden gezien. Vogels kennen geen grenzen en u vindt dan ook afbeeldingen uit 108 landen. Elke zegel is voorzien van de meest recente kennis over de soort, verzorgd door Sovon en daarnaast filatelistische informatie over van waar, waarom en wie.

Maar dit is vooral een boek dat de schoonheid laat zien van het gevecht op de kleine ruimte die de postzegel biedt. Siegfried Woldhek noemt het in zijn voorwoord “een genoegen om te zien welke verschillende oplossingen er gevonden zijn om een paar vierkante centimeters op een aantrekkelijke manier te vullen met een vogel”. En directeur Sovon Theo Verstrael noemt de uitgave “een strak geordend overzicht van de Nederlandse avifauna en een genot voor het oog.”

Het boek (17 x 12 x 6 cm dik) verschijnt 20 maart in de boekhandel (€ 49,50), maar wilt u gebruik maken van de voorintekenprijs (€ 39,50), mailt u dan uw adres naar peter103@hotmail.com en u krijgt de uitgave zodra het op de markt is toegestuurd (de factuur zit er dan bij).

Vogels op de cm2
Peter Müller en Tom Loorij
€49,50
Verschijnt 20 maart 2017
Via de boekhandel of rechtstreeks bij peter103@hotmail.com

Informatie bij de afbeelding van de bosuil, rechts boven, afkomstig uit het boek: 

"Bosuil Strix aluco. Status Standvogel, vrij schaarse broedvogel. Leefomgeving Loofbossen, maar ook in kleinere bospercelen en zelfs knotwilgenrijen in open gebied en in stedelijke groenvoorzieningen mits er voldoende oude dikke bomen zijn om in te broeden; broedt ook graag in speciale nestkasten. Voorkomen De soort ontbreekt eigenlijk alleen in boomarme open gebieden zoals in delen van Friesland, Zeeland, Oost-Groningen en Flevoland. Aantallen en trend Na 1960 vond een sterke uitbreiding plaats naar West-Nederland en nog schaars bezette delen van de zandgronden in Noord-Brabant en Drenthe. Het ophangen van nestkasten en het ouder worden van de bomen speelt daarbij een belangrijke rol. Na 1990 is de stand stabiel. Voor 1998-2000 werd het aantal broedparen op 4.500 tot 5.500 geschat.

Land en datum van uitgifte Luxemburg, 8 maart 1999.
Wijze van uitgifte Serie van drie losse zegels, 30 x 39 mm. Reden van uitgifte Aandacht voor de uilen van Luxemburg. Ontwerper Johan de Crem. Bijzonderheid De Crem is lid van Wildlife Artists, een vereniging die het dierenleven zo natuurgetrouw mogelijk willen uitbeelden."

Hieronder: Over de hop, bladzijden 186 - 187.Bericht geplaatst in: nieuwtje