ZUIDERZEEMUSEUM KOOP WERK VAN VAN MASTENBROEK

Geplaatst op 22 november 2006
Johan Hendrik van Mastenbroek is een van de weinige schilders die de gevolgen van de watersnoodramp van 1916 op doek vastlegde.

Johan Hendrik van Mastenbroek is een van de weinige schilders die de gevolgen van de watersnoodramp van 1916 op doek vastlegde. Hij maakte hiervan, voor zover bekend, twee schilderijen en een klein aantal schetsen. Het Zuiderzeemuseum heeft, met steun van het Van Heemstra-Meybaum Fonds, de hand kunnen leggen op één van de olieverven: ‘De overstroomde polder tusschen Broek op Waterland en Monnikendam 1916'. Het schilderij maakt prominent deel uit van de op handen zijnde tentoonstelling ‘De Dijk', Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek, die van 19 januari tot en met 3 juni 2007 georganiseerd wordt naar aanleiding van het 75-jarige bestaan van de Afsluitdijk.

Al decennia lang werd gesproken over de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee, maar het kwam er steeds niet van. Toen in 1916 het water opnieuw mens en land had overwonnen, en zelfs de omgeving van Amsterdam ernstig had bedreigd, besloot de regering in 1918 over te gaan tot de drooglegging en inpoldering van de Zuiderzee.

Tentoonstelling
Het schilderij ‘De overstroomde polder tusschen Broek op Waterland en Monnikendam 1916' is de perfecte visuele introductie van de tentoonstelling De Dijk. Het is meer dan bijzonder dat twee onderwerpen die zo met elkaar verbonden zijn, door één en dezelfde schilder zijn vereeuwigd. Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945) was namelijk ook één van de schilders die van rijkswege opdracht kreeg om de werkzaamheden aan de Afsluitdijk op papier vast te leggen. Hij deed dit met verve en maakte meer dan honderd voorstellingen (waarvan 21 schilderijen). Net als in 1916 trok hij naar het gebied, om temidden van de bagger en de klei de meest fraaie taferelen te produceren.

Bericht geplaatst in: nieuwtje